Výjimečnost Vranovic je zejména v tom, že leží v nádherném přírodním parku Horní Berounka. 


Vranovice jsou moderní obec, se 136 obyvateli jsou druhou nejmenší z pěti částí

(Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová), které přísluší do obce Břasy. 


Pořád se u nás něco děje. 

Působí zde Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Myslivecké sdružení Rádná. 

Obyvatelé se scházejí v místní hospůdce, ve spolkových místnostech a tělocvičně v budově bývalé školy a v létě na hřišti nebo u jezera.