Kamenný kruh Hovězák - Vranovice


Vrch Hovězák nad Vranovicemi je odpradávna častým cílem procházek. Toto místo má svou zvláštní atmosféru. Tedy nápad vytvořit zde Kamenný kruh měl rozhodně své opodstatnění.

Kontaktovali jsme spolek druidů - tedy společenství lidí, kteří stáli u zrodu mnoha kamenných kruhů nejen v okolí, ale i po celé republice. Od myšlenky k činu vlastně vedlo sotva pár hodin. Hned první návštěva druidů ze spolku KRUH21 se nesla v duchu příjemné přátelské atmosféry. Vrch Hovězák je ihned zaujal. Sami sebe popisují jako "otevřenou skupinu lidí, kteří mají rádi přírodu i spiritualitu a oceňují mimořádnou hodnotu krajiny." A přesně v tomto duchu se neslo celé naše první setkání s druidy. Slovo dalo slovo, Kamenný kruh Hovězák dostal reálné obrysy. Dalším krokem byla realizace - tedy vybrat vhodné kameny (a to je opravdová alchymie). Jako zdroj kamenů byl vybrán lom Těškov. Kdyby se někomu zdálo, že převézt pár kamenů je věc snadná, nenechte se mýlit. Takový drobek o váze několika tun umí dát zabrat i silným strojům. Celodenní práce se ale neminula účinkem a 19 kamenů bylo převezeno do svého nového domova. A teď začíná ten opravdový příběh. Aby kamenný kruh získal svou sílu, energii, je potřeba opravdu pečlivě vybrat nejen vhodné místo, ale zároveň je nutné usadit kameny tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat, aby se doplňovaly a vyzařovala z nich síla a energie. Tohle právě druidi dovedou. Kdo měl možnost, stejně jako my, být přítomen u realizace podobných míst, ví, jak obohacující zážitek to je. Jejich souznění s přírodou, vnímání přírodních jevů, cit pro harmonizaci krajiny je neuvěřitelný. Nejprve se vybrala vhodná umístění, následně se určilo, kde který kámen spočine, a pak už opět přišla na řadu těžká technika. Naštěstí mezi námi žijí opravdu šikovní kamarádi, kteří nejenže potřebnou techniku mají k dispozici, ale také ji umí mistrně ovládat. Každý kámen musel sedět přesně na centimetry na určeném místě tak, aby bezchybně harmonizoval s ostatními. Mnohokrát se musel každý již usazený kámen ještě drobně poopravit tak, aby nakonec vše bylo v naprostém souladu. Tedy mravenčí mnohahodinová práce bagru a jeřábu byla nezbytná. Na práci se podíleli mnozí vranovičtí, ale hlavně přijeli, mnohdy i z daleka, pomocníci z řad druidů. Všem, kdo se podíleli na vybudování kamenného kruhu patří velký dík.

K popisu kruhu použijeme slova samotných druidů:

Kruh je postavený z osmi kamenů po obvodu a ve středu je úžasné meditační sezení, kde se nádherně zrelaxujete a dobijete energií. Kruh jsme nakonec rovnou aktivovali a má skvělou energii.

To, co nám přijde ještě úžasnější, jsou tři kameny do tvaru trojúhelníku, které jsme postavili o kousek dál nad kruhem na o něco vyšším pahorku. Jsou propojené a připravené pro další využití.

Z těchto míst je téměř kruhový výhled do okolí daleké krajiny. Začíná pohledem na obzoru na Vladař, Chlumskou horu nad Manětínem, Dyleň, Přimdu, šumavské kopce Velký a Malý Ostrý atd., v bližší vzdálenosti je vidět Radyně- Karlova koruna, Smědčice, body Plzeňského okruhu a celá Plzeň. Na druhé severovýchodní straně Radeč a kopce u Zbiroha,

Kamenný kruh Hovězák je od kruhu v Kamenci vzdušnou čarou vzdálený asi 4 km. Je to místo s nejhezčím výhledem, jaký z našich kruhů máme. Kraj je malebný s ladnými tvary kopečků a strání a Berounka je 2 km pod kopcem. Celé návrší je se suchomilnou květenou a teď tam kvetly a nádherně voněly žluté pryšce, modré rozrazily a spousta jahodníků.

Na tomto krátkém videu je stavba kruhu od plánování po realizaci.